Archipelagia Golf Club

Archipelagia Golf
Finbyntie 87 21600 Parainen
puh. 050 45 25 300 office@argc.fi

Toimisto arkisin klo 9-16. Soita ennenkuin tulet!

 

 

 

 

 

 

 

Osakkaiden info

Osakasillat 30.8 ja 31.8.2021

Osakasillat 30. ja 31. 8 keräsivät yhteensä noin 50 osakasta kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden suunnitelmista.

 Asioita, joita käsiteltiin oli tämänhetkinen toiminnan tilanne (strategian painopistein), suunnitelma yhtiöjärjestyksen muuttamiseen sekä pelioikeusjärjestelmän muuttaminen.

Alla asiat pääpiirteittäin esitettyinä:

1) Yleiskatsaus

- Toiminta pääsääntöisesti normaalia, talous on hyvällä mallilla.

- Pelikierrokset vähän viime vuode huippuvuotta jäljessä, arviolta n 33000 pelikierrosta tälle vuodelle.

- Vuonna 2020 pelattiin n 38 000 kierrosta, joista osakkaiden osuus oli n. 48%, vuokrapelaajat 33%, greenfee-vieraat 14% ja kilpailutapahtumat 5%. Greenfee-vieraita oli kauden aikana suhteessa viime vuotta enemmän ja greenfee-kertymä viime vuotta suurempi.

- Tälle vuodelle kenttä on ollut erinomaisessa kunnossa ja nyt syksyllä jopa Turun alueen paras. Sekä omat että vierailijat ovat arvostaneet kenttäämme. Kentän kehittämisessä jatkamme toimenpidesuunnitelman päivittämistä syys-lokakuun aikana ja vesiasioihin paneutuen.

- Suuria kenttäremontteja griinien tai muiden alueiden suhteen ei ole suunnitelmissa, vaan työtä tehdään ylläpitävällä ja ennakoivalla tavalla. Vuosittain tulee muutama teepaikka ja reuna-alue kunnostettua ja toimenpidesuunnitelman mukaisesti tehdään valinnat tärkeysjärjestyksessä. Vesihuollon eli kastelujärjestelmän korjauksia tehdään tarpeen mukaan ja niitä on tehty kauden aikana v17, v18 ja v1 paikoissa sekä huleveden talteenotto Tee 7 takana. Syksyllä on suunnitelmissa mm. väylän 9 märät kohdat korjataan. Suojaverkko tee 7 suunnalla korotetaan kevään 2022 aikana. Siirtonurmialue perustettiin   keväällä ja siitä voidaan ottaa käyttöön nurmea ensi vuoden alussa.

- Kentän slope/hcp indeksi päivitetään syksyllä.

2) Uusi yhtiöjärjestys

Nykyinen yhtiöjärjestys on vuodelta 1997 ja meillä on tarve päivittää se voimassa olevien lakien ja määräysten mukaan. Samalla on tarkoitus muuttaa se siten että se sallii muutoksia koskien vuotuista vastiketta ja pelioikeusmaksuja.

Suunnitelman mukaan kutsutaan ylimäärinen yhtiökokous koolle syyskuun lopussa päättämään uudesta yhtiöjärjestyksestä.

 •  
 1. Yhtiöjärjestyksen päivitys nykyisten lakien ja määräysten mukaan.
 2. Mahdollistaa että vastike ja pelioikeuden hinta voidaan erottaa.

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain vastikkeen suuruudesta sekä pelioikeuden hinnasta.

 1. Mahdollistaa virallisen informaation lähettämisen osakkaille digitaalisten kanavien kautta (esim. sähköpostitse)                        
 2. Tilikausi muutetaan nykyisestä kalenterivuodesta muutetaan koskemaan ajanjaksoa 1.11-31.10.  Tämä muutos tehdään, jotta seuraavan pelikauden maksut voidaan päättää aikaisemmin ja siten markkinointi voidaan aloittaa hyvissä ajoin ennen pelikauden alkua.
 3. Otamme käyttöön peliohjesäännöt. Peliohjesäännöt sisältävät osakkaan pelaamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain peliohjesäännöt.

 

3) Pelioikeusjärjestelmä

Esiteltiin suunnitelmat muuttaa nykyistä vastikejärjestelmää siten että eriytetään pelioikeusmaksu vastikkeesta.

Tavoitteena on lisätä mielenkiintoa investoida golfosakkeeseen

 • Kasvattaa aktiivisten osakkaiden määrää
 • Nostaa osakkeiden arvoa
 • Aktiiviset pelajaat ottavat suuremman vastuun toiminnan rahoituksesta
 • Osakkaalla edullisempi pelioikeusmaksu vrt. vuokrapelaajaan
 • Pelimaksujen taso pitää edelleenkin olla kilpailukykysellä tasolla vrt. seudun muihin golfratoihin

 

Alustavan suunnitelman mukaan vastike, joka jokainen osakas maksaa olisi 150 €/vuosi, ja johon ei kuulu pelioikeutta. Ne osakkaat jotka haluavat pelata maksavat tämän lisäksi 435 €:n pelioikeusmaksun, yhteensä 585 €.

Tämän lisäksi otetaan käyttöön peliohjesäännöt, joissa on määritelty pelaajan oikeudet ja velvollisuudet.

Lopullinen ehdotus tullaan käsittelemään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään vain yhtiöjärjestyksen muutos.

4. Muut esille tulleet asiat

Keskusteluissa otettiin tämän lisäksi mm seuraavat asiat

 • Pelilippujärjestelmä, kaivataan selkeämmät määritelmät pelilippujen käytöstä ja pelilippuihin kytketyistä eduista
 • Kaivattiin parempaa tietoa koskien asiakaskyselyiden tuloksia ja niiden käsittelyä yhtiössä
 • Tiedotus molemmilla kotimaisilla kielillä ontuu, ja johon kaivattiin parannusta

 

Me kiitämme kaikkia osakkaita jotka ovat olleet yhteydessä ennen ja jälkeen infotilaisuuden. Vaikka infotilaisuus ei korvaa virallista yhtiökokousta jäi käteen se positiivinen tunne siitä, että osakkaat arvostivat yhteistä keskustelutuntiamme ja saivat äänensä kuuluville. Iso kiitos! Jatketaan yhdessä eteenpäin.