Archipelagia Golf Club

Archipelagia Golf
Finbyntie 87 21600 Parainen
puh. 050 45 25 300 office@argc.fi

Toimisto arkisin klo 9-16. Soita ennenkuin tulet!

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuusohje 2020

Tämä turvallisuusohje on tehty ensisijaisesti pelaajien ja kentän käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuusohjeen tarkoitus on luoda kentälle viihtyisä ja lähimmäisistä huolehtiva sekä välittävä ilmapiiri. 

Yleisiä ohjeita pelaajille

Vakavan onnettomuuden sattuessa kentällä otetaan yhteyttä hätänumeroon 112.

Lievemmissä tapauksissa soita caddiemasterille puh. 050 45 25 300.

Kenttävalvonta 

Kenttävalvoja toimii Archipelagia Golf-yhteisön valtuuttamana. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty ”MARSHAL”-kyltillä. Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys. Kenttävalvojan tehtävänä on saada pelaajat nauttimaan pelistä ja pelaamaan turvallisesti. Kenttävalvojalla on hyvä sääntö- ja kilpailutuntemus sekä ajankohtaisten paikallissääntöjen tietämys. 

 

Kenttävalvoja seuraa golfyhteisössä annettujen turvallisuusohjeiden noudattamista. Fore-huudon puuttuminen, edeltävän ryhmän lähelle lyöminen, pakollisen forecaddien puuttuminen väylillä 10 ja 16, vaarallisella lyöntisuunnalla oleskelu tms. ovat asioita joihin puututaan. Valvoja puuttuu syntyviin häiriöihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Vaaratilanteet kentällä

Vaaratilanteista raportoidaan aina kapteenille captain@argc.fi. Kapteeni selvittää vaaratilannetta tarkemmin kartoittaen kaikkien osapuolten näkökulmat. Kapteeni voi antaa vaaratilanteen aiheuttajalle puhuttelun, varoituksen tai pelikiellon.

 

Vaaratilanteita kenttähenkilökuntaammekohtaan on tapahtunut useita ja pelaajia kehotetaankin varovaisuuteen sekä yhteistyöhön kenttähenkilökunnan kanssa. Turvallisuus tulee ehdottomasti asettaa etusijalle ja oppia tulkitsemaan kenttähenkilökunnan menossa oleva työvaihe. Henkilökunta antaa merkin nostamalla käden ylös kun on turvallista lyödä seuraava lyönti. Pelaaja vastaa merkkiin kättä nostamalla. Huomioithan, että kenttähenkilökunta ei välttämättä pysty kuulemaan Fore-huutoasi.

 

Pelaajan havaitessa kylätiellä tai kuntoradalla tapahtuvaa liikennettä hän ei saa jatkaa peliä, jos on mahdollista, että lyöty pallo aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa ulkopuolisille.

Mikäli on epäselvää voitko lyödä palloa turvallisesti ODOTA AINA! Vasta kun tiedät että voit jatkaa peliä turvallisesti voit jatkaa.

Golfauton käytön turvallisuusohjeistus 

Golfauton kuljettaminen päihtyneenä sekä auton luovuttaminen alle 18-vuotiaan kuljetettavaksi on kielletty. Golfautossa saa olla vain kaksi (2) henkilöä.

Ukonilman varalta

Pelaajat ovat ukonilmalla aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan annetuista keskeytysmerkeistä tai niiden puuttumi­sesta huolimatta. Pelaaja saa keskeyttää pelaamisen omatoimisesti, jos kokee ukkosen olevan vaaraksi itselleen tai muille.

  • Pelaajien tulee välittömästi siirtyä klubitalolle, 9. reiän jälkeiselle kioskille tai 12.väylän huvimajaan. Mailat ja kärryt on syytä jättää kentälle, kun pelaajat itse hakeutuvat suojaan.
  • Sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on erittäin vaarallista. Kyykistyminen on ainoa keino suojautua, jos ollaan aukealla. Suuri puu voi antaa suojaa salamalta vain, jos asettuu siitä sen korkeutta vastaavalle etäisyydelle ja kyykistyy jalat yhdessä. Korkeita paikkoja on vältettävä, samoin vesirajaa
  • Ukonilman jälkeen voi pelaaja halutessaan jatkaa peliään siitä kohdasta, mihin peli keskeytyi.

 

Kilpailussa Kilpailunjohtaja voi myös päättää pelin keskeyttämisestä. Siitä annetaan äänimerkki klubitalolla ja Kahvituvalla (9.reiän jälkeen) soitettavalla sumutorvella (yksi pitkä puhallus), jonka kuullessaan pelaajan on keskeytettävä pelaaminen välittömästi. Pallot merkitään ja pelaajien on hakeuduttava suojaan. Pelaamista voi jatkaa vasta kilpailunjohtajan antamalla luvalla, jonka merkiksi annetaan toinen äänimerkki (kolme perättäistä puhallusta).

 

Yhteistyössä Kapteeni, Kilpailutoimikunta, Kenttämestari ja muu henkilökunta