Archipelagia Golf Club

Archipelagia Golf
Finbyntie 87 21600 Parainen
Caddiemaster puh. 050 45 25 300
Ma-pe 8-20
La 8-18, Su 8-20

Ravintola  päivittäin klo 8-21, säävaraus
 

 

 

 

 

 

 

Kevätkokous 2020

Archipelagia Golf Club rf.

Finbyvägen 78 Pargas - Finbyntie 78 Parainen

 

 

Vårmöte - Kevätkokous 11.6.2020

Föredragningslista - Esityslista:

  1. Mötets öppnande.                                  

Kokouksen avaaminen.

2. Mötets sammankallande och beslut­förhet.

Kokouksen koollekutsuminen ja pää­tösvaltaisuus.

3. Väljs ordförande och sekreterare för mötet.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Väljs två protokolljusterare.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5. Behandlas styrelsens berättelse över föregående års verksamhet.

Käsitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

6. Behandlas föregående års bokslut, samt revisionsberättelsen.

Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, sekä tilintarkastuskertomus.

7. Beslutes om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapernas och förvaltningens vidkommande.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille kirjanpidon ja hallinnon osalta.

8. Behandlas andra av styrelsen beredda och i möteskallelsen nämnda ärenden.

         Käsitellään muita hallituksessa käsiteltyjä ja kokouskutsussa       mainittuja asioita.

9. Mötets avslutande.

Kokouksen päättäminen.

 

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019- Bokslut och revisionsberättelse

 

____________________________________________