Archipelagia Golf Club

Archipelagia Golf
Finbyntie 87 21600 Parainen
puh. 050 45 25 300 office@argc.fi

Toimisto arkisin klo 9-16. Soita ennenkuin tulet!

 

 

 

 

 

 

 

Syyskokous 19.10 2021

 

 

KOKOUSKUTSU

Archipelagia Golf Club rf

syyskokous torstaina 19.10.2021 klo 18:00

klubitalolla, osoitteessa Finbyntie 87, 21600 Parainen.

Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

 

Kokouksen jälkeen palkitaan vuoden menestyneet pelaajat.

Föredragningslista - Esityslista:

 

1. Öppning, laglighet och beslutförhet

                           Avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Väljs ordförande och sekreterare för mötet

                           Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Väljs två protokolljusterare  

                           Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4. Översikt över årets verksamhet och räkenskaper

                           Katsaus tämän vuoden toiminnasta ja taloudesta.

5. Beslutes om inskrivnings- och medlemsavgifter för år 2022

                           Päätetään liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2022.                         

6. Godkänns verksamhetsplan och budget 2022

                           Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

7. Väljs ordförande för föreningen

                           Valitaan seuralle puheenjohtaja.

8. Väljs styrelsemedlemmar för perioden 2022-2024

                           Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2022-2024.

I tur att avgå - erovuorossa:  Sami Suojanen (sekr. sihteeri), Lars Ekholm (tävlingskom./ kilpailutoimikunta) & Henrik Karlsson (seniorkom./ senioritoimikunta)

9. Beslutes om arvoden för revisorer och styrelse, reseersättningar och dagtraktamenten

                           Päätetään tilintarkastajien ja hallituksen palkkiot, matkakorvaukset ja päivärahat.

10. Väljs revisor samt revisorsuppleant.

                           Valitaan seuralle tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.          

11. Beslutes om tillkännagivandet av föreningens officiella kungörelser och möteskallelsen

                            Päätetään yhdistyksen virallisten tiedotteiden julkaisemisesta sekä kokouskutsuista.

12. Behandlas andra av styrelsen beredda ärenden

                           Käsitellään muita hallituksen valmistelemia asioita.

13. Mötets avslutande

                           Kokouksen päättäminen.