Archipelagia Golf Club

Archipelagia Golf
Finbyntie 87 21600 Parainen
Caddiemaster puh. 050 4525 300
Caddiemaster

 

Uutisarkisto

 


Seuran kevätkokous 30.3 klo 18 klubitalolla

Archipelagia Golf Club rf. 
Finbyvägen 87 Pargas - Finbyntie 87 Parainen


Vårmöte - Kevätkokous 30.03.2017

Föredragningslista - Esityslista:

1.    Mötets öppnande.    
Kokouksen avaaminen.
2.    Mötets sammankallande och beslutförhet.
Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus.
3.    Väljs ordförande och sekreterare för mötet.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
4.    Väljs två protokolljusterare.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
5.    Styrelsens förberedda ärende gällande korrigering till beslut om val av revisorer på föreningens höstmöte 27.10.2016 *
    Hallituksen valmistelema päätösehdotus koskien     syyskokouksen 27.10.2016 päätöstä tilintarkastajista *
6.    Behandlas styrelsens berättelse över föregående års verksamhet.
Käsitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
7.    Behandlas föregående års bokslut, samt revisionsberättelsen.
Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, sekä tilintarkastuskertomus.
8.    Beslutes om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapernas och förvaltningens vidkommande.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille kirjanpidon ja hallinnon osalta.
9.    Behandlas andra av styrelsen beredda och i möteskallelsen nämnda ärenden.
Käsitellään muita hallituksessa käsiteltyjä ja kokouskutsussa mainittuja asioita.
10.    Mötets avslutande.
Kokouksen päättäminen.

 

 


*5 
Styrelsens förberedda ärende gällande korrigering till beslut om val av revisorer på föreningens höstmöte 27.10.2016. 
Gällande Archipelagia Golfs höstmöte 27.10.2016. Under punkt 10 enl. föredragningslista, gjordes beslut om att välja verksamhetsgranskare istället för revisorer till nästa räkenskapsår (punkt 10 Val av revisorer).
Enligt föreningens stadgar §7 skall vid höstmötet behandlas 9:e punkt, gällande val av två revisorer för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt två revisorssuppleanter för följande verksamhetsperiod.
Styrelsen har på styrelsemöte 10.1.2017 behandla ärendet och föreslår till vårmötet att:

Väljs två revisorer och två supplenater för verksamhetsperioden.
Revisorer Paul Wikman CGR och  Robert Wetterstein CGR samt revisorsuppleanter Vesa Halme CGR och Jari Viljanen CGR.


* 5
Hallituksen valmistelema päätösehdotus koskien syyskokouksen 27.10.2016 päätöstä tilintarkastajista 

Archipelagia Golf Club rf sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.10.2016 tehtiin esityslistan kohdan 10 alla päätös esityslistasta poiketen toiminnantarkastajien valinnasta tilintarkastajien sijaan (kohta 10. Tilintarkastajien valinta).
Seuran sääntöjen kohdan § 7 mukaan on syyskokouksessa käsiteltävänä  9.s kohta: valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan kirjanpitoa ja hallintoa sekä kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi.
Hallitus on 10.1.2017 kokouksessaan käsitellyt em. asian ja ehdottaa kevätkokoukselle 30.3.2017 päätöstä tilintarkastajista: 

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
Tilintarkastajiksi ehdotetaan Paul Wikman KHT ja Robert Wetterstein KHT sekä varatilintarkastajiksi Vesa Halme KHT ja Jari Viljanen KHT.

 

Seuramme on tehnyt DNA:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka tukee seuran junioreiden varainhankintaa helpolla tavalla.

Tule mukaan jäsenmatkalle!

Kenttähenkilökunta aloittaa tänään kentän sulkemiseen liittyvät viimeiset työt, joten kenttä on suljettu tästä päivästä alkaen. Keväällä jatketaan, kiitokset kaikille kaudesta 2017!

Tiipaikan valinnalla voidaan lisätä peli-iloa ja onnistumisia, ehkä sinäkin voit kokeilla muuta tiipaikkaa tänä syksynä? Lisäksi muistutus pelinopeudesta jonka toivomme olevan 4h20 min tai nopeamman.

Lue uusin FORE e-julkaisu

Korjaus FORE lehteen, s. 12: Jesper Andersson saavutti SM hopeaa Finnish International Junior Championship, lyöntikilpailussa. Archipelagia Golf Club onnittelee Jesperiä hienosta saavutuksesta ja pahoittelee lehdessä ollutta virhettä.