Archipelagia Golf Club

Archipelagia Golf
Finbyntie 87 21600 Parainen
Caddiemaster puh. 050 4525 300
Caddiemaster

Ma-Pe 8-18
La 8-16 Su 8-17

Uutisarkisto

 


Seuran kevätkokous 27.3 klo 18 klubitalolla

Vårmöte - Kevätkokous 27.03.2018

 

Föredragningslista - Esityslista:

 

1.   Mötets öppnande.                                                         

Kokouksen avaaminen.

2.   Mötets sammankallande och beslut­förhet.

Kokouksen koollekutsuminen ja pää­tösvaltaisuus.

3.   Väljs ordförande och sekreterare för mötet.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4.   Väljs två protokolljusterare.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5.   Behandlas styrelsens berättelse över föregående års verksamhet.

Käsitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

6.   Behandlas föregående års bokslut, samt revisionsberättelsen.

Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, sekä tilintarkastuskertomus.

7.   Beslutes om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för räkenskapernas och förvaltningens vidkommande.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille kirjanpidon ja hallinnon osalta.

8.   Behandlas andra av styrelsen beredda och i möteskallelsen nämnda ärenden.

Styrelsens förberedda ärende gällande val av ny styrelsemedlem. Väljs ny styrelsemedlem för resterande mandatperiod.*

         Käsitellään muita hallituksessa käsiteltyjä ja kokouskutsussa mainittuja asioita.

Hallituksen valmistelema päätösehdotus koskien uutta hallituksen jäsentä. Valitaan uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi kaudeksi.*

9.       Mötets avslutande.

Kokouksen päättäminen.

 

______________________________________________

 

               * Punkt 8   Val av ny styrelsemedlem.

                 Styrelsemedlem Jari Haapanen har meddelat att han vill avgå i förtid. Väljs en ny styrelsemedlem för resterande mandatperiod.

               * Kohta 8  Hallituksen jäsenen valinta.

                  Hallituksen jäsen Jari Haapanen on ilmoittaunut halukkuudestaan  erota kesken kautta hallituksesta. Valitaan uusi hallituksen jäsen  jäljellä olevaksi kaudeksi.

 

 

 

Senior Cup:n ilmoittautumisaikaa on pidennetty 27.5 klo 18:00 asti! Katso kisainfo!

Pelimatka harso- ja siirtonurmitalkoolaisille

järjestetään keskiviikkona 13.6 Alastaro Golfiin

Range suljettu talkoiden aikana. Ilmainen par 3-kentän peli talkoiden aikana! Tervetuloa mukaan!

Muistukuksena: anomukset kilpailutuen saamiseen viimeistään 15.5.2018.

Seuramme on tehnyt DNA:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka tukee seuran junioreiden varainhankintaa helpolla tavalla.

Tiipaikan valinnalla voidaan lisätä peli-iloa ja onnistumisia, ehkä sinäkin voit kokeilla muuta tiipaikkaa tänä syksynä? Lisäksi muistutus pelinopeudesta jonka toivomme olevan 4h20 min tai nopeamman.

Lue uusin FORE e-julkaisu

Korjaus FORE lehteen, s. 12: Jesper Andersson saavutti SM hopeaa Finnish International Junior Championship, lyöntikilpailussa. Archipelagia Golf Club onnittelee Jesperiä hienosta saavutuksesta ja pahoittelee lehdessä ollutta virhettä.